Tham quan nhà máy

THAM QUAN NHÀ MÁY

about

Sản xuất sản phẩm

HYDROGEN CRUSHING
SINTER

Máy móc thiết bị


Tìm kiếm sản phẩm bạn cần

Hiện tại, nó có thể sản xuất nam châm NdFeB thiêu kết với nhiều cấp độ khác nhau như N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH.